iBank, Corporate Banking Internet
Zaloguj się do systemu
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:
Zablokuj dostęp do konta
  • chroń poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN, numer telefonu),
  • zmieniaj okresowo swoje hasło i PIN,
  • utratę klucza sprzętowego lub telefonu zgłoś niezwłocznie do banku i zablokuj dostęp do konta
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami banku,
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
  • korzystaj z programów zabezpieczających komputer,
  • Szczegółowe informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl
W przypadku problemów z logowaniem proszę skorzystać z instrukcji:
telefon: +48 84 689 10 06 e-mail: info@bsobsza.pl http://bsobsza.pl
IBank Home Banking 6.51.22 - Serwer (6.51.37)